Hotline: (+84) 908 591 242

Thực đơn

 •  Chả giò Q
 •  Chả giò sữa đặc biệt
 •  Cháo A Phủ
 •  Cơm đập Phương Nam
 •  Diếp cuốn
 •  Gỏi Ha Ra cuốn bánh tráng

Thực đơn

 • Chả giò Q

 • Chả giò sữa đặc biệt

 • Cháo A Phủ

 • Cơm đập Phương Nam

 • Diếp cuốn

 • Gỏi Ha Ra cuốn bánh tráng